هیچ عکسی گذاشته نشده است. (درخواست تصویر)
ارسال شده توسط : نوید صبری
تلفن: 09367292276
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد
قیمت
تماس بگیرید (درخواست قیمت)

عنوان اصلی مقاله :
SUPPRESSION OF POWERLINE INTERFERENCE IN ECG USING ADAPTIVE DIGITAL FILTER
حذف نویز از سیگنال قلب ECG توسط فیلتر دیجیتال تطبیقی
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش سیگنال ، مهندسی پزشکی Electrocardiogram, Matlab and Simulink, Least Mean Square (LMS) algorithm

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان اصلی مقاله : A Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizingof Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages
ترجمه فارسی موضوع مقاله: تعیین اندازه ثابت و جایابی خازن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO
سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: -
کلید واژه : برق قدرت ، خازن گذاری capacitor sizing, capacitor placement, binary particle swarm optimization, harmonics, power flow


عنوان اصلی مقاله : Multiresolution Bilateral Filtering for Image Denoising
ترجمه فارسی موضوع مقاله: حذف نویز از تصاویر (عکس) با استفاده از فیلتر بیلاترال (دوطرفه)
سال ارائه: 2008 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد کلید واژه : پردازش تصویر ، تبدیل موجک گسسته Image Processing , wavelet thresholding , Image Denoising, wavelet


عنوان اصلی مقاله : Color Plane Interpolation Using Alternating Projections
ترجمه فارسی موضوع مقاله: درونیابی طرح رنگ با استفاده از پیش بینی های متناوب سال ارائه: 2002 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: - کلید واژه : پردازش تصویر Bayer pattern, color filter array, demosaicing,


عنوان اصلی مقاله :
Back-Pressure Cogeneration Economic Dispatch For Physical Bilateral Contract Using Genetic Algorithms
ترجمه فارسی موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای قرارداد فیزیکی دو طرفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مدیریت برق ،پخش بار اقتصادی Cogeneration, Genetic algorithms, Bilateral contract
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان اصلی پروژه :
شبیه سازی یک مزرعه بادی 9 مگاواتی
سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : برق قدرت ،نیروگاه بادی Wind farm


عنوان اصلی پروژه : طراحی PID کنترلر برای ستون تقطیر با GA
سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل چند متغیره، الگوریتم ژنتیک ،سیمولینک


عنوان اصلی پروژه : تشخیص تعداد خانه های پر نشده در ورق کپسول در چرخه تولید (مثله آموکسی سیلین) سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -
کلید واژه : پردازش تصویر، مهندسی پزشکی Image Processing


عنوان اصلی پروژه : تشخیص پلاک خودرو
سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -
کلید واژه : پردازش تصویر، Image Processing


عنوان اصلی پروژه : راه حلی برای جریان برق بهینه توسط روش دیفرانسیلی
سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -
کلید واژه : برق قدرت ، Optimal Power flow, Differential Evolution


عنوان اصلی مقاله :
An Efficient Transient Analysis Algorithm for Mildly Nonlinear Circuits
ترجمه فارسی موضوع مقاله: روش آنالیز بازده گذرای جدید برای مدارهای غیر خطی میلدلی
سال ارائه: 2002 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مدارهای ولترا ،برق الکترونیک ،کامپیوتر ،مدارهای غیرخطی Interpolating Fourier series, nonlinear circuits,transient analysis, Volterra series
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان اصلی مقاله :
Based On MCU Auto-adapted Digital PID Fluid Position Control System Design
ترجمه فارسی موضوع مقاله: طراخی سیستم کنترل دیجیتال
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل دیجیتال ،طراحی رویتگر ،تاثیر اغتشاش و نویز بر سیستم Auto-adapted; Digital PID Fluid position control;


عنوان اصلی مقاله :
Hardware/Software Codesign for a Fuzzy Autonomous Road-Following System
ترجمه فارسی موضوع مقاله: طراحی سخت افزار/نرم افزار و کد برای سیستم دنبال کننده جاده خودکار فازی سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : رباتیک ،فازی ، Embedded system, field programmable gate array (FPGA), fuzzy logic controller (FLC), genetic algorithm (GA), hardware/software codesign, intelligent vehicle


عنوان اصلی مقاله : Locality-Sensitive Hashing for Finding Nearest Neighbors
ترجمه فارسی موضوع مقاله: هشینگ محل دقیق برای پیدا کردن نزدیک ترین همسایگان
سال ارائه: 2008 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: -
کلید واژه : LSH ، SIGNAL PROCESSING ،


عنوان اصلی مقاله :
1) A Review of Fetal ECG Signal Processing; Issues and Promising Directions 2) Comparative analysis of fetal electrocardiogram (ECG) extraction techniques using system simulation
ترجمه فارسی موضوع مقاله: مروری بر پردازش سیگنال ECG جنین، مسائل و دستورالعمل امید بخش
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: -
کلید واژه : پردازش سیگنال قلب جنین و مادر، مهندسی پزشکی Adaptive noise cancelation (ANC), recursive least square (RLS), normalized least mean square (NLMS), MQRS window, fetal electrocardiogram (FECG) extraction ، SIGNAL PROCESSING ،

عنوان اصلی پروژه :
کالر آیدی caller id ،گرفتن شماره تلفن و ایجاد سیگنال به همراه سکوت پس از هر شماره و تشخیص سیگنال تولید شده و در نهایت تشخیص شماره گرفته شده
سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال گزارش فارسی:دارد کلید واژه : پردازش سیگنال، Signal Processing ,DTMf ,FFt , telephone number , callerid

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان اصلی پروژه :
مسیریابی به روش دنبال کننده دیوار با دست راست ، مثل یه شخص نابینایی که دست راستش رو به دیوار میگیره و حرکت میکند تا به انتها برسه
معروف به maze runner
سال ارائه: - نوع پروژه: کنترلی گزارش فارسی:دارد کلید واژه : مسیریاب - گذر از مسیر با پیچ و خم - maze


عنوان اصلی پروژه :
پیاده سازی فیلتر دیجیتال چبیشف به همراه بدست آوردن تابع انتقال
سال ارائه: - نوع پروژه: کنترلی گزارش فارسی:دارد کلید واژه : فیلتر چبیشف، فیلتر دیجیتال


عنوان اصلی پروژه :
ایجاد اعداد تصادفی و مقایسه با نمودار چگالی احتمال
سال ارائه: - نوع پروژه: محاسبات عددی گزارش فارسی: دارد

عنوان اصلی پروژه :
ارائه تمام پروژه های کتاب:
Simulation and software Radio for mobile Communications
سال ارائه: - نوع پروژه: مخابراتی ،پردازش سیگنال گزارش فارسی: -
chapter4:orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) transmission technology


عنوان اصلی مقاله :
EdgeDetectionUsingAdaptiveThresholding and Ant ColonyOptimization
ترجمه فارسی موضوع مقاله: تشخیص لبه تصویر با استفاده از الگوریتم مورچگان سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: - کلید واژه :
colony optimization, Adaptive thresholding, pheromone, Entropy, End point


عنوان اصلی پروژه :
تشخیص متن لاتین از درون عکس و استخراج و ذخیره کردن در فایل متنی تکست
سال ارائه: - نوع پروژه:پردازش تصویر ،پردازش سیگنال گزارش فارسی:دارد
کلید واژه: تشخیص حروف انگلیسی، استخراج متن از تصویر


عنوان اصلی مقاله :
Feedback Linearization vs. Adaptive Sliding Mode Control for a Quadrotor Helicopter
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل غیرخطی- خطی سازی فیدبک ، رباتیک Feedback linearization, sliding mode control, UAV, quadrotor helicopter


عنوان اصلی مقاله :
Application of Adaptive control In a Process control
ترجمه فارسی موضوع مقاله:
کاربرد کنترل تطبیقی در کنترل یک پروسه
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی:ترجمه فارسی دارد
کلید واژه : راکتور CSTR کنترل- کنترل تطبیقی – پایداری لیاپانوف adaptive controller,Continuous Stirred Tank Reactor

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان اصلی پروژه :
طراحی انواع مدولاسیون ها
سال ارائه: - نوع پروژه: ،پردازش سیگنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: ASK و BPSK و 8PSK , FSK, OOK , QPSK , dPSK , amdsb-sc or am , amdsb-tc , amssb , fm , pm , pwm , ppm


عنوان اصلی مقاله :
OCR-based Chassis-Number Recognition using Artificial Neural Network
تشخیص کاراکترهای شاسی اتومبیل با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبکه عصبی، پردازش تصویر Vehicle Identification Number (VIN); Optical Character Recognition (OCR); Artificial Neural Network (ANN)


عنوان اصلی مقاله :
Selection and fusion of facial features for face recognition
تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری Face recognition, Neural networks, Evolutionary algorithms, Pattern recognition

عنوان اصلی پروژه :
اتوماتای یادگیر
طراحی خودرو هوشمند که از موانع بتواند عبور کند و خود را به مکان خروج برساند
سال ارائه: - نوع پروژه: اتوماتای یادگیر گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:wall follower, random maze,,maze ,Tremaux, recursive back tracker, Pledgeعنوان اصلی مقاله :
A semantic social network-based expert recommender system
یادگیری ماشین: شبکه های اجتماعی مبتنی بر سیستم توصیهگر متخصص معنایی
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: Springer ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :Semantic information extraction •Social network analysis •Expert recommender system ,•Knowledge management


عنوان اصلی مقاله :
Fault Masking By Probabilistic Voting
پوشش خطا توسط رای گیری احتمالاتی
سال ارائه: 2009 نوع مقاله:- گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :Fault Tolerance, Fault Masking,Voting Algorithm
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان اصلی پروژه :
اصلاح زاویه چرخش تصویر
اگر عکسی از جدول یا برگه ای گرفته شود زوایای آن را اصلاح و به صورت صحیح در خط افقی نشان می دهد
سال ارائه: - نوع پروژه: اصلاح زاویه گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:


عنوان اصلی پروژه :
گفتار شناسی یا همان واژه شناسی توسط الگوریتم DTW
دیتابیسی را فرد با صدای خود ایجاد میکند و به برنامه می دهد .در هنگام اجرای برنامه صدای کاربر توسط میکروفون ضبط شده و تشخیص می دهد که کاربر چه چیزی را ادا کرده است.
سال ارائه: - نوع پروژه: گفتارشناسی گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: Speech recognition ،algorithm Dynamic Time Warping


عنوان اصلی پروژه :
تغییر یا حذف بکگراند مشکی از تصویر چرخیده شده
وقتی عکسی را در متلب میچرخانیم در گوشه های تصویر رنگ پیش فرض به صورت مشکی است که این را به دو صورت در این پروژه رفع کرده ایم
سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش تصویر گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:rotation image. change background in rotate image


عنوان اصلی پروژه :
اورلب کردن سیگنال صوت با روش OLA
تقسیم بندی سیگنال به پارتهای مشخص و دارای همپوشانی و ....
این روش را به سه صورت معروف OLA پیاده سازی کرده ایم
سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: Overlap and Add algorithms ،


عنوان اصلی پروژه :
اورلب کردن سیگنال صوت با روش SOLA
سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: Synchronous Overlap and Add (SOLA(


عنوان مقاله:
Formal Derivation of Direct Torque Control for Induction Machines
سال ارائه: 2008 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور AC، DTC، کنترل مستقیم گشتاور AC motors, direct torque control (DTC), induction motor drives, singularly perturbed systems, vector control


عنوان مقاله:
Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
سال ارائه: 2003 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor


عنوان مقاله:
(Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC
سال ارائه: 2008 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، Direct Torque Control, Stator Space Vectors, space vector modulation (SVM)

عنوان مقاله:
Control of a Bidirectional Z-Source Inverter for Hybrid Electric Vehicles in Motoring, Regenerative Braking and Grid Interface Operations
کنترل یک اینورتر دوجهته Z-منبع برای ترکیبی وسایل نقلیه الکتریکی در رانندگی، احیا کننده ترمز و شبکه عملیات رابط
سال ارائه: 2010 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل اینورتر دوطرفه ،
Z-source Inverter, indirect field-oriented control, regenerative braking, grid interface


عنوان مقاله:
Transmission Planning Considering Reliability and Economic Performances in A Deregulated Environment طراحی و برنامه¬ریزی یک خط انتقال برای بهینه¬سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق
(cost-benefit analysis; reliability; genetic algorithms (GAs)

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان مقاله:
Optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -
کلید واژه : پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، DG، الکترونیک قدرت Distributed generation (DG), PEM fuel cell, Power electronics, Voltage control loop, PWM


عنوان مقاله:
Photovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using PI controller
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فتوولتائیک ،مبدل DC به DC، مبدل بوست
Dynamic voltage restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage sag, Voltage swell, Outage, DC–DC boost converter


عنوان مقاله:
Vibration control of vehicle active suspension system using a newVibration control of vehicle active suspension system using a new robust neural network control system
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کنترل مقاوم، سیستم تعلیق، شبکه عصبی PID controller, Neural networks, Whole vehicle’s suspension, Robust controller


عنوان مقاله:
Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive سال ارائه: 2009 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل Indirect stator-flux-oriented control, sensorless, vector control, single-phase induction motor, speed estimation


عنوان مقاله:
A GA-API Solution for the Economic Dispatch of Generation in Power System Operation
راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم های قدرت، بهینه سازی، جستجوی مقاوم Index Terms—API, ant colony optimization, economic dispatch, genetic algorithm, global optimization, hybrid models, nonconvex optimization, power system operation, robust search
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان مقاله:
A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions
راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت
سال ارائه: 2005 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی Constrained optimization, economic dispatch (ED), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (PSO)


عنوان مقاله:
Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع اقتصادی ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتمPSO انجام شده است) Economic dispatch, generation scheduling, optimization techniques, shuffled frog leaping algorithm, unit commitment


عنوان مقاله:
Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد کلید واژه : Distributed energy (DE), distributed generation (DG), fault current, interconnection, interface, inverter, microgrid, power electronics (PE), power quality.
انرژی توزیع شده ، تولید پراکنده(DG)، جریان خطا، اتصال، رابط، اینورتر،microgrid،الکترونیک قدرت ، کیفیت توان


عنوان مقاله:
An Integral Battery Charger with Power Factor Correction for Electric Scooter سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : موتور DC، مبدل، مبدل AC motor drives, AC motor modelling, ac–dc, power conversion, battery chargers, interleaved converter, road, vehicle electric propulsion


عنوان مقاله:
A backward sweep method for power flow solution in distribution networks 2010
پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور D-STATCOM
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow


عنوان مقاله:
Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System
سال ارائه: 2010 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم هیبرید، فوتو ولتائیک Distributed generation, fuel cell, hybrid system, microgrid, photovoltaic, power management.

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان مقاله:
An Augmented Lagrangian Method for Total Variation Video Restoration
روش لاگرانژ آگمنت برای بازسازی همه واریاسیون ویدئو
سال ارائه: 2011 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: -
کلید واژه :
Augmented Lagrangian, total variation, alternating direction method,video restoration, video deblurring,video disparity, hot-air turbulenceعنوان مقاله:
WAVE ENERGY EXTRACTION MAXIMIZATION IN IRREGULAR OCEAN WAVES USING PSEUDOSPECTRAL METHODS
سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: -
کلید واژه :


عنوان مقاله:
پخش بار بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO
سال ارائه: - نوع مقاله:- گزارش فارسی: دارد


عنوان مقاله:
Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Standalone Wind Energy Supply System
سال ارائه: 2011 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: -


عنوان مقاله:
Dynamics and solutions to some control problems for water-tank systems
سال ارائه: 2002 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: -
کلید واژه :
Wave equations, boundary control, flatness, controllability, motion planning, delay operators


عنوان مقاله:
Modeling and simulation of reverse power relay for generator protection
مدل سازی و شبیه سازی رله قدرت معکوس برای حفاظت ژنراتور
سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد


عنوان مقاله:
A simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multimachine power systems using SSSC device
کنترلر غیر خطی ساده برای افزایش پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه قدرت با استفاده از دستگاه SSSC
سال ارائه: 2013 نوع مقاله:elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Power system,Transient stability,FACTS,Static synchronous series compensator (SSSC),DFIG,Lyapunov theory

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان مقاله:
Dynamic equivalents for calculation of power system restoration

سال ارائه: 2012 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Artificial Neural Networks (ANN)عنوان مقاله:
Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators

سال ارائه: 2013 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Distributed generators, modified dynamic phasor,phasor estimation, time-variant fault currentعنوان مقاله: خوشه بندی با الگوریتم ژنتیک
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال فارسی گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
الگوریتم GA K-means، ژنتیک، clustering،


عنوان مقاله:
Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد کلید واژه :
Adaptive smoothing control, battery energy storage station (BESS), solar power generation, state of charge (SOC), wind power generation.


عنوان مقاله:
DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :Battery energy storage system (BESS), doubly fed induction generator (DFIG), grid power leveling, vector control, wind energy conversion system (WECS)
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان مقاله:
Weighting fuzzy classification rules using receiver operating characteristics (ROC) analysis
سال ارائه: 2007 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Rule weight; ROC analysis; Pattern classification; Fuzzy systems; Data mining


عنوان مقاله:
Multimodel Discrete Second Order Sliding Mode Control: Stability Analysis and Real Time Application
on a Chemical Reactor
کنترل مد لغزشی مرتبه دوم گسسته چندمدلی: تحلیل پایداری و کاربرد زمان‌واقعی در یک راکتور شیمیایی
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: گزارش فارسی: دارد


عنوان مقاله:
A New Edge Detection Algorithm for Flame Image Processing
الگوریتم جدید لبه یابی برای پردازش تصاویر آتش و شعله
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر، لبه یابی، شعله، آتش، استخراج ویژگی، تشخیص شکل
image processing; combustion, edge detection, feature extraction, fire, flame, image edge analysis, monitoring, shape measurement


عنوان مقاله:
تشخیص بر لحظه حرکت دست آنسان در تصاویر ویدئویی
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر


عنوان مقاله:
License Plate Extraction From Still Images
مقاله در رابطه با شناسایی محل پلاک
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر، پلاک خودرو
License plate extraction; edge detection; morphology


عنوان مقاله:
Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation
سال ارائه: 2006 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل توان، کنترل گشتاور، تبدیل ولتاژ، بردار ولتاژ، دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی
Direct power control (DPC), doubly fed induction generator (DFIG), direct torque control, voltage source converter, voltage vector


کدهای جی بخش دوم
-پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب-

عنوان اصلی مقاله :
A New Method for Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation Using DC-Link Voltage Control
روش جدیدی برای تشخیص حالت جزیره ای در یک DG همراه اینورتر با کمک کنترل ولتاژ لینکDC
سال ارائه: 2011 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Distributed generation (DG), islanding, nondetection zone (NDZ), voltage-source inverter

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان مقاله:
An improved soft switched PWM interleaved boost AC–DC converter

سال ارائه: 2011 نوع مقاله: Elzevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Interleaved boost,Soft switching ,Zero-voltage-transition ,Power factor correction


عنوان اصلی مقاله :
Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting
سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Autonomous, control, inverter, islanding, microgrid, voltage-sourced converter (VSC)


عنوان اصلی مقاله :
Eddy-Current Loss Modeling for a Form-Wound Induction Motor Using Circuit Model
مدلسازی تلفات جریان گردابی برای یک موتور القایی با هسته Form با استفاده از مدار معادل
سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Eddy-Current , equivalent circuit, parameter estimation, skin effectعنوان اصلی مقاله :
Hybrid fuel cell based Distributed Generation system for the Mitigation of voltage sag

سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Control, energy storage, fuel cell (FC), hybrid وsystem, smart grid, voltage sag


عنوان اصلی مقاله :
Influence of Mode of Operation of the SSSC on the Small Disturbance and Transient Stability of a Radial Power System

سال ارائه: 2005 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Constant quadrature voltage mode, constant reactance mode, damping power, static synchronous series compensator (SSSC), synchronizing power, transient stability limit


عنوان اصلی مقاله :
Learning improvement by using Matlab simulator in advanced electrical machinery laboratory
تعیین پارامترهای موتور القایی با استفاده از روش RLS
سال ارائه: 2010 نوع مقاله:ScienceDirect گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Learning Induction Machine (IM) Drive, Education of Composite Model Flux Observer,Estimation angle of the rotor flux space vector words
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان اصلی مقاله :
Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected with doubly fed induction generators
اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف
تمام بلوک های بلوک های استاندارد استفاده شده در نرم افزار متلب می باشند

سال ارائه: 2011 نوع مقاله:Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Wind energy conversion systems ,Doubly fed induction generators ,Flexible alternating ,current transmission ,systems ,Rotor angle stability ,Rotor speed stability


عنوان اصلی مقاله :
Learning improvement by using Matlab simulator in advanced Sliding-mode observer for speed- ensorless induction motor drives
طراحی رویتگر مد لغزشی برای موتور القایی
سال ارائه: 2003 نوع مقاله:IEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:شناسایی سیستم کنترلی


عنوان اصلی مقاله :
Control of ROVs using a Model-free 2nd-Order Sliding Mode Approach
شبیه سازی وکنترل ربات زیر دریایی

ROV(Remotely Operated Vehicle)
سال ارائه: 2011 نوع مقاله:- گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:اسلایدینگ مد کنترل

عنوان اصلی مقاله :
Image inpainting with nonsubsampled contourlet transform
ترمیم تصویر
سال ارائه: 2013 نوع مقاله :Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:پردازش تصویر, Nonsubsampled contourlet transform,Inpainting, Multiscale representation ,Broken edges ,Object removal

کد مقاله
عنوان اصلی مقاله :
Localization of License Plate Number Using Dynamic Image Processing Techniques And Genetic Algorithms
سال ارائه: 2012 نوع مقاله :ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:تشخیص پلاک Genetic algorithms, image processing, image representations, license plate detection, machine vision, road vehicle identification, sorting crossover

عنوان اصلی مقاله :
A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid
سال ارائه: 2013 نوع مقاله :IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Convex optimization, digital multivariable control, distributed generation, islanded mode, loop shaping, microgrid, voltage regulation, voltage source converter
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان اصلی مقاله :
Investigation on the Ripple Voltage and the Stability of SR Buck Converters With High Output Current and Low Output Voltage

بررسی ولتاژ موجک (ریپل) و ثبات مبدل های SR BUCK با جریان خروجی بالا و ولتاژ خروجی پایین
سال ارائه: 2010 نوع مقاله :IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Ripple ratio, stability, synchronous rectifier (SR), voltage regulator


عنوان اصلی مقاله :
Reliability/cost evaluation of a wind power delivery system
سال ارائه: 2010 نوع مقاله :Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Wind power, Delivery system, Reliability, Cost ,Planning

عنوان مقاله:
Multicast Routing for Decentralized Control of Cyber Physical Systems with an Application in Smart Grid
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کنترل مدرن
Smart grid, voltage control and routing


عنوان مقاله:
The Application of Fuzzy PID Control in Pitch Wind Turbine
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:مدل توربین بادی ،قسمت آیرودینامیکی، قسمت مدل انتقال ، مدل ژنراتور ، مدل اجرای در اوج
Wind turbine; fuzzy control; PID control; MATLAB simulation

عنوان مقاله:
A fuzzy logic supervisor for active and reactive power control of a variable speed wind energy conversion system associated to a flywheel storage system
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ELsevier گزارش فارسی: دارد
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

کلید واژه:WECS, DFIG, Flywheel Energy Storage System (FESS) ,Fuzzy logic supervisor ,Powers smoothing


عنوان مقاله:
TCSC Power Oscillation Damping and PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control
میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
GA, modal optimal control, power system stability, SMIB, TCSC


عنوان مقاله:
Frequency Stability for Distributed Generation Connected through Grid-Tie Inverter
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: ندارد
کلید واژه:Distributed power generation, Power distribution, Power system stability, Power system control Inverters


عنوان مقاله:
SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Cycloconverter, Split phase Induction Motor, MATLAB


عنوان مقاله:
SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS

سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: ندارد
کلید واژه:D-Statcom, DVR, voltagedips, swells,interruption,power quality, VSC


عنوان مقاله:
Saturated Induction Machine Modelling Based on High Frequency Signal Injection

سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Induction Machine, Modelling, Third Harmonic, Signal Injection


عنوان مقاله:
Permanent Magnet Synchronous Motor with Linear Quadratic Speed Controller

سال ارائه: 2011 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), Linear Quadratic Regulator(LQR), PID controller, Simulink

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان مقاله:
A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale plug-in electric vehicles (PHEVs)-penetrated power systems
بررسی آثار شارژ و دشارژ خودروهای هیبریدی بر شبکه نمونه
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)و Economic dispatchو Joint scheduling وRisk management وElectric market

کد مقاله
عنوان مقاله:
A MATLAB-Simulink-Based PV Module Model and Its Application Under Conditions of Nonuniform Irradiance
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:MATLAB-Simulink, model, nonuniform irradiance, photovoltaic (PV) array


عنوان مقاله:
A backward sweep method for power flow solution in distribution networks
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:درس بهره برداری، Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow


عنوان مقاله:
A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement
ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان
سال ارائه: 2008 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:جبرانساز استاتیک توزیع (DSTATCOM)، جبرانسازی جریان نوترال، بهبود کیفیت توان، ترانسفورماتور با اتصال T، مبدل منبع ولتاژ (VSC).Distribution static compensator (DSTATCOM), neutral current compensation, power quality improvement, T-connected transformer, voltage source converter (VSC)


عنوان مقاله:
Modelling & Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller & LQR
مدل غیر خطی آونگ معکوس
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: کنترلر pid Inverted pendulum; nonlinear system; PID , control; optimal control; LQR
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان مقاله:
Tuning of PID controllers for boiler-turbine units
تنظیم ضرایب کنترلر PID برای واحد های بویلر - توربین
سال ارائه: 2004 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:Boiler-turbine unit; PID tuning; Robustness; Industrial applications


عنوان مقاله :
PID State Feedback Controller of a Quarter Car Active Suspension System
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل فیدبک، سیستم تعلیق
active suspension, hydraulic actuator, forces tracking control, state feedback control

کد مقاله
عنوان مقاله
Supervisory Fuzzy Control for 5 DOF Robot Arm
کنترل کننده فازی و کنترل روبات با پنج درجه آزادی
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل فازی، درجه آزادی، ربات، رباتیک
Fuzzy; supervisory control; 5-DOF; robot arm


عنوان مقاله:
Neural network based robust hybrid control for robotic system an H∞ approach
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
قضیه لیاپانف
Robotic system, Computed torque, control, Neural network, Variable structure control, H∞ control, Lyapunov stability


عنوان مقاله:
A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA
شناسایی حالات چهره با فیلتر گابور و روش‌های کاهش بعد PCA و LDA
سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر، استخراج ویژگی، حالت چهره
Local Gabor filter bank, feature extraction, PCA, LDA, facial expression recognition


عنوان مقاله:
Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو
Correlation, economic dispatch, Monte Carlo simulation, Weibull distributions, wind power

عنوان مقاله:
Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System
جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: JEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
STATCOM, Voltage Source Converter (VSC), Pulse-width Modulation (PWM), Single line to ground fault
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان مقاله:
A demand response based solution for LMP management in power markets
راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Restructured power systems,Demand response (DR),Emergency demand response program,(EDRP),Local marginal pricing (LMP)


عنوان مقاله:
Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC
بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (SVC)
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: Journal گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
FACTS, long transmission line, MATLAB, SVC, power system stability, three phase fault.


عنوان مقاله:
Harmonic Analysis in a Power System with Wind Generation
سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تجزیه و تحلیل هارمونیک
Harmonics modeling, power system harmonics,summation of harmonics, wind turbines

عنوان مقاله:
Large-Scale Real-Time Simulation of Wind Power Plants into Hydro-Québec Power System
سال ارائه: 2008به بعد نوع مقاله: journal گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Wind generator, wind power plant, modeling, model validation, simulation, real-time simulation


عنوان مقاله:
MODELING AND LQR/LQG CONTROL OF A CANTILEVER BEAM USING PIEZOELECTRIC MATERIAL
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: OBEM گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: کنترل بهینه، تخمینگر بهینه – فیلتر کالمن
Piezoelectric Actuator, Vibration Control, LQR and LQG Control

عنوان مقاله:
An autopilot design methodology for bank-to-turn missiles
طراحی اتوپایلوت موشک BTT با کنترل پیش بین تعمیم یافته(GPC)
سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:


عنوان مقاله:
P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method
ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: journal گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان مقاله:
Wavelets-based facial expression recognition using a bank of support vector machines
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: Springer گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:الگوریتم svm، تشخیص حالت چهره
Facial expressions Discrete wavelet, transform Multiple classifier systems Support vector, machines Classifier combination Machine learning

کد م
عنوان مقاله:
Expert system for low frequency adaptive image watermarking: Using psychological experiments on human image perception
سال ارائه: 2007 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: واترمارکینگ تصویر، پردازش تصویر
Blind image watermarking; Discrete wavelet transform; Psychological experiments; Human image perception; Edge mask


عنوان مقاله:
Face Recognition using Subspaces Techniques
این مقاله به مروری بر تکنیک های مختلف تشخیص چهره دردسترس پرداخته.هدف این کار تحقیقاتی،کاهش میزان خطا با استفاده از پیش پردازش تصویر می باشد.
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:پردازش تصویر، تشخیص چهره
Face Recognition, Normalization, Subspace, Eigenfece, Fisher face, Fisher Liner Disriminant


عنوان مقاله:
A N8(P) Detail Preserving Adaptive Filter For Impulse Noise Removal
در این مقاله از همسایگی 8 یک پیکسل برای انجام تصمیم گیری و فیلتر تطبیقی استفاده شده است
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: حذف نویز از تصویر
Image restoration, Impulse noise, N8(p), adaptive median filter
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
کد مقا
عنوان اصلی مقاله :
Design and Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid
Applications
شبیه سازی سلول سوختی اکسید سیستم با استفاده از اینورتر سه فاز
سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
ELF-extremely low frequency, Amplifiers, loop antennas, magnetic field measurement, magnetometers

کد م
عنوان اصلی مقاله :
Implementation of Simulink in Protection of Transmission Lines
اجرای سیمولینک در حفاظت از خطوط انتقال
سال ارائه: 2012 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
ANN (Artificial neural network), Simulink, High voltage transmission lines, Fault


عنوان اصلی مقاله :
Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller
بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی
—در این مقاله سعی شده است که سرعت موتور DC به سه صورت منطق فازی و PI وIP کنترل شود .برای این منظور ابتدا باید موتور DC مدل گردد و این دو کنترل روی آن اعمال گردد .
سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Fuzzy logic controller (FLC) , Integral- Proportional (I-P) controller, Proportional-Integral (P-I) controller,
Speed control, DC Motor drive.

کد
عنوان اصلی مقاله :

Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter
سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: قابلیت اطمینان
Terms—Failure mode and effect analysis (FMEA), fault current limiter (FCL), reliability evaluation,
substation configuration.
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

عنوان اصلی مقاله :
Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss
پیکر بندی مجدد سیستم های توزیع با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات توان
در این مقاله برای تغییر بهینه ی ساختار شبکه های توزیع، روشی بر اساس پارامترهای قابلیت
اطمینان و تلفات ارائه شده است.
سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Binary particle swarm optimization (BPSO), distribution system reconfiguration, minimal cut set, power loss, probabilistic reliability model.


عنوان اصلی مقاله :
Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement
تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ
سال ارائه: 2011 نوع مقاله:journal گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:
Power Quality, Energy Storage System (ESS), D-STATCOM, Voltage Flicker, Synchronous Reference Frame (SRF).

کد م
عنوان اصلی مقاله :
Sensorless DTC-SVM for Induction Motor Driven by a Matrix Converter Using a Parameter Estimation Strategy
DTC - SVM بدون سنسور برای موتور القایی با یک مبدل ماتریسی با استفاده از استراتژی تخمین پارامتر
این مقاله یک روش تنظیم شده بردار فضایی کنترل شده گشتاور مستقیم برای بهبود عملکرد بدون سنسور مبدل ماتریسی را ارائه می دهد که این مبدل با استفاده از طرح تخمین پارامتر به حرکت در می آید .
در واقع یک روش جدید بدون سنسور برای تخمین سرعت روتور، شار، مقاومت استاتور و مقاومت روتور ارائه داده خواهد شد
سال ارائه: 2008 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: تبدیل توان AC- AC ، تحریک های موتور AC ، مشاهده گرها.
AC–AC power conversion, AC motor drives, observers.عنوان مقاله
Decentralized Adaptive Fuzzy Control for a class of Nonlinear Systems
سال ارائه: 2007 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل فازی، غیر خطی
Decentralized Control, Fuzzy Controller, Interconnected Nonlinear System
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
کد
عنوان مقاله
Robust: H inifinity
طراحی یک کنترلر با H بی نهایت
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مقاوم
Robust, closed loop

کد مقاله
عنوان مقاله
Robust MIMO disturbance observer analysis and design with application to active car steering (Robust control applied to a 4-wheel steering car)
طراحی یک کنترلر با H بی نهایت
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مقاوم، چند متغیره، MIMO
disturbance observe r; parameter space methods; car steering; real parametric uncertainty; structured singular, value analysis; robust performance; robust stability

ک
عنوان مقاله:
Least squares based iterative parameter estimation algorithm for multivariable controlled ARMA system modeling with finite measurement data
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شناسایی یک سیستم، چند متغیره، MIMO
System modeling, Recursive identification, Iterative identification, Parameter estimation, Least squares, Multivariable systems

کد مقاله
عنوان مقاله:
A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator
طرح کنترلی جدید MPPT برای سیستم توربین بادی با استفاده از جبرانگر عصبی
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
Robotic system, Computed torque, control, Neural network, Variable structure control, H∞ control, Lyapunov stability

ک
عنوان مقاله:
Least squares based and gradient based iterative identification for Wiener nonlinear systems
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
شناسایی تکراری گرادیانی و کمترین مربعات خطا برای سیستم¬های غیر خطی وینر
Signal processing, Least squares, Parameter estimation, Iterative identification, Recursive identification, Stochastic gradient, Wiener nonlinear models, Hammerstein nonlinear models

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
کد مقاله
عنوان مقاله:
Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures
سال ارائه: 2002 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم قدرت، قابلیت اطمینان
Power system, Reliability, Protection systems, Rare events, Cascading, Hidden failures

کد م
عنوان مقاله:
Improved Configurations for Dc to Dc Buck and Boost Converters
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل DC به DC
dc-dc Buck converter, Boost converter, ripple voltage

کد مقاله
عنوان مقاله:
Simulation of an isolated Wind Diesel System with battery energy storage
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، dfig
Wind Diesel, Isolated Power Systems, Dynamic simulation, Battery based Energy Storage Systems, Current Controlled Inverter

کد مقاله
عنوان مقاله:
A Single-Input Single-Output Approach by using Minor-Loop Voltage Feedback Compensation with Modified SPWM Technique for Three-Phase AC–DC Buck Converter
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :MATLAB-Simulink, Minor-loop feedback compensator, Modified SPWM, Three-phase AC–DC buck converter

ک
عنوان مقاله:
A D-STATCOM Scheme using Power Quality Improvement in Power System
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : D-STATCOM, PWM Inverter, SVC, Power Quality.

کد مقاله
عنوان مقاله:
Load Compensation for Diesel Generator-Based Isolated Generation System Employing DSTATCOM
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : Adaline, diesel generator set, distribution static synchronous compensator (DSTATCOM), harmonic limination,load compensation
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
ک
عنوان مقاله:
Multiobjective Optimal Location of FACTS Shunt-Series Controllers for Power System Operation Planning
در این پروژه سعی شده تا یک شبکه 14 شینه IEEE با افزودن تعداد سه عدد از ادوات FACTs به سیستم در حالت ماندگار شبیه سازی شود. ادوات به کار رفته عبارتند از HFC بین شین 2 و 4، PST بین شین 2 و 5 و UPFC بین شین 6 و 13.
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : Flexible ac transmission systems (FACTS), hybridflow controller (HFC), multiobjective, optimal location, optimal power flow (OPF), phase-shifting transformer (PST), unified power-flow controller (UPFC).

کد مقاله
عنوان مقاله:
Power Quality Issues in Traction Power Systems
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: - گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :

کد
عنوان مقاله:
Trans-Z-Source Inverters
سال ارائه: 2011 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :Current-source inverter, dc–ac conversion, voltage-source inverter, Z-source inverter

کد مقاله
عنوان مقاله:
ردیابی نقطه بیشینه توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک با استفاده از کنترلر پیش بین (MPC)
سال ارائه: 2011 نوع مقاله:PSC گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :solar cell

کد
عنوان مقاله:
Comparison Study of Maximum Power Point Tracker Techniques for PV Systems
سال ارائه: 2010 نوع مقاله:jurnal گزارش فارسی: -
کلید واژه : maximum power point tracking, MPPT, photovoltaic, PV, direct current, DC

کد مقاله
عنوان مقاله:
Optimization of New Fuzzy Logic Controller by Genetic Algorithm for Maximum Power Point Tracking in Photovoltaic System
سال ارائه: 2013 نوع مقاله:jurnal گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
کد مقاله
عنوان مقاله
Collision-Free Trajectory Planning for a 3-DOF Robot with a Passive Joint
کنترل جهت کوادروتور با استفاده خطی سازی فیدبک
سال ارائه: 2000 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل فیدبک، خطی‌سازی فیدبک
underactuated manipulator, trajectory planning, locally controllable nonholonomic system, passive joint, decoupling motions, Feedback Linearization

عنوان مقاله:
Sliding mode control design under partial state feedback for ball and beam system
کنترل غیرخطی طراحی کنترلر مقاوم لغزشی برای سیستم Ball And Beam
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مقاوم، خطی سازی، غیر خطی، فیدبک، مد لغزشی، گوی و میله
Partial state feedback, Sliding mode control, Ball and beam system

کد مقاله
عنوان مقاله:
Robust Control of an Uncertain System Via a Stable Output Feedback Controller
کنترل Hinf مقاوم (رباست) توسط کنترلر فیدبک خروجی
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مقاوم
Partial state feedback, Sliding mode control, Ball and beam system

کد
عنوان مقاله:
Path planning for autonomous mobile robot navigation with ant colony optimization and fuzzy cost function evaluation
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کنترل فازی، الگوریتم مورچگان، بهینه سازی، ربات
Ant colony optimization, Autonomous mobile robot navigation, Fuzzy Logic, Path planning, Simple tuning algorithm

کد مقاله
عنوان مقاله:
IDENTIFICATION AND DAHLIN’S CONTROL FOR NONLINEAR DISCRETE TIME OUTPUT FEEDBACK SYSTEMS
سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
شناسایی سیستم ها
active identification, discrete time system, output feedback form, Dahlin’s control

کد مق
عنوان مقاله:
Multicriteria Design of Hybrid Power Generation Systems Based on a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم هیبرید، انرژی های نو
Adequacy evaluation, hybrid power generation, system, multicriteria design, particle swarm optimization, probabilistic, method, renewable energy, time-series models

کد 09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان مقاله:
A New Variable-Speed Wind Energy Conversion System Using Permanent-Magnet Synchronous Generator and Z-Source Inverter
سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
Maximum power point tracking (MPPT) control, permanent-magnet synchronous generator (PMSG), wind energy, conversion system (WECS), Z-source inverter.

کد
عنوان مقاله:
Investigation of Induction Motors Starting and Operation with Variable Frequency Drives
سال ارائه: 2007 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل برداری Variable frequency drives, induction motors, motor starting, cross-line starting, torque

کد مقاله
عنوان مقاله:
A Robust and Efficient Algori thm for Eye Detection on Gray Intensity Face
تشخیص و شناسایی چشم
سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -
کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیه


کد مقاله
عنوان مقاله:
Performance of three recursive algorithms for fast space-variant Gaussian filtering
بررسی عملکرد الگوریتم‌های بازگشتی برای فیلتر گوسی سریع متغیر با مکان
سال ارائه: 2003 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر، فیلتر بازگشتی، فیلتر گوسی

کد مقاله
عنوان مقاله:
Fingerprint Image Compression
فشرده سازی اثر انگشت
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر، موجک، ویولت، اثر انگشت
SPIHT, Discrete wavelet transform, lossy


ک
عنوان مقاله:
Sparse Representation based Image Interpolation with Nonlocal Autoregressive Modeling
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر

کد مقال
عنوان مقاله:
DG integrated multistage distribution system expansion planning
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : چند مرحله ای، سیستم های توزیع، الگوریت ژنتیک
Distributed generation, Genetic algorithm, Multistage distribution expansion planning, Optimal power flow

کد مقاله
عنوان مقاله:
A new improved adaptive imperialist competitive algorithm to solve the reconfiguration problem of distribution systems for loss reduction and voltage profile improvement
"Study of Reconfiguration for the Distribution System With Distributed Generators"
بازآرایی فیدرهای توزیع در حضور تولیدات پراکنده با استفاده از الگوریتمga-bfa
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ga algorithm, distributed generation, distribution system, feeder reconfiguration , Improved adaptive imperialist competitive ,algorithm, Reconfiguration ,Ant colony algorithm ,Genetic algorithm ,Distribution system ,Heuristic prohibited zone method

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
عنوان مقاله:
بهبود عملکرد طبقه بندی ماشین بردار پیشتیبان با بهینه سازی ژنتیکی شکل هسته و پارامترها
سال ارائه: 2014 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
کلمات کلیدی: مشکلات طبقه بندی ، هسته های متعدد ، SVM ، بهینه سازی بیش از حد پارامترهای ماشین های بردار پشتیبان ، مدار ترکیبی ، برنامه نویسی ژنتیک ، MK

کد مقاله
عنوان مقاله:
Smoke detection algorithm for intelligent video surveillance system
Smoke Detection in Video Based On Motion And Contrast
تشخیص دود در تصاویر ویدیویی
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر ، smoke detection, video sequences, background subtraction, Weber contrast analysis

ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد
عزیز، درود!
انتخاب استان در استان در شهر
تهران
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو