سری کامل آزمون های آزمایشی سال 95 موسسات پارسه ،مدرسان شریف ،اکسین ،بینش ،نصیر و سنجش<br/>+سری کامل آزمون های سال 94 موسسات مهستان، نصیر و بینش<br/><br/>ارسال راي student-ads special-sell special-sell
سری کامل آزمون های آزمایشی سال 95 موسسات پارسه ،مدرسان شریف ،اکسین ،بینش ،نصیر و سنجش<br/>+سری کامل آزمون های سال 94 موسسات مهستان، نصیر و بینش<br/><br/>ارسال راي student-ads special-sell special-sell
ارسال شده توسط : محمد لشگری
همه آگهی های این کاربر
09373237023
قیمت : 36,000 تومان
ارسال شده توسط : محمد لشگری
تلفن: 09373237023
پرسش از آگهی دهنده
پرسش
نام
پست الکترونیک
پرسش خصوصی
ارسال ارسال شد
قیمت
36,000 تومان

سری کامل آزمون های آزمایشی سال 95 موسسات پارسه ،مدرسان شریف ،اکسین ،بینش ،نصیر و سنجش
+سری کامل آزمون های سال 94 موسسات مهستان، نصیر و بینش

ارسال رايگان
با پست پيشتاز (تحويل حداکثر تا ۴۸ ساعت)

((امکان خريد آنلاين فراهم گرديد))
jozvebargh.ir
jozvebargh.ir
jozvebargh.ir
jozvebargh.ir
jozvebargh.ir

براي مدت محدود
((((فقط 36 هزار تومان))))))
((((فقط 36 هزار تومان))))))
((((فقط 36 هزار تومان))))))
((((فقط 36 هزار تومان))))))

8 مرحله آزمون های آزمایشی موسسه پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون 25% اول پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون 25% دوم پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون 50% اول پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون 25% سوم پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون 25% چهارم پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون 50% دوم پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون 100% (جامع اول) پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون 100% (جامع دوم) پارسه مجموعه مهندسی برق سال 95


8 مرحله آزمون های آزمایشی مدرسان شریف مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون اول کارشناسی ارشد (25% اول) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون دوم کارشناسی ارشد (25% دوم) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون سوم کارشناسی ارشد (50% اول) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون چهارم کارشناسی ارشد (25% سوم) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون پنجم کارشناسی ارشد (25% چهارم) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون جامع اول (شبیه سازی اینترنتی) مدرسان شریف مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون جامع دوم (شبیه سازی اینترنتی) مدرسان شریف مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون جامع سوم (شبیه سازی اینترنتی) مدرسان شریف مجموعه مهندسی برق سال 95


6 مرحله آزمون های آزمایشی سنجش تکمیلی (اکسین) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون مرحله اول سنجش تکمیلی (30% اول) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون مرحله دوم سنجش تکمیلی (30% دوم) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون مرحله سوم سنجش تکمیلی (60% اول) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون مرحله چهارم سنجش تکمیلی (40% آخر) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون مرحله پنجم سنجش تکمیلی (جامع اول) مجموعه مهندسی برق سال 95
- آزمون مرحله ششم سنجش تکمیلی (جامع دوم) مجموعه مهندسی برق سال 95


8 مرحله آزمون های آزمایشی موسسه نصیر مجموعه

ارسال به ایمیل : شماره ذخیره شده برای عضویت در ایمیل
ارسال به ایمیل جدید
ایمیل فقط یک ماه آگهی‌های مرتبط را برای من ارسال کن
ثبت ثبت شد
ایمیل فرستنده
ایمیل گیرنده
پیغام
ثبت ثبت شد
توضیحات بیشتر
ثبت ثبت شد
ارسال به شماره : شماره ذخیره شده برای ارسال پیامک
ارسال به شماره جدید
شماره خود را وارد کنید
+98
ثبت ثبت شد
عزیز، درود!
انتخاب شهر
همه گروه‌ها
همه گروه‌ها
استخدام
املاک
بخش ویژه دانشجویان
تور
خدمات
خرید و فروش کالا
دیجیتال
صنعت
ماشین و خودرو
تهران